Predstavitev

Za delovanje in obstoj godbe je najzaslužnejša naša Občina Črnomelj, saj je naš največji in najpomembnejši donator. Seveda nam finančno pomagajo tudi firme in obrtniki posamezniki, nekateri redno, drugi vsaj občasno. Nekaj finančnih sredstev zaslužimo godbeniki sami s svojimi nastopi. Posebej nas razveseljuje podatek, da imamo okrog 300 podpornih članov, predvsem domačinov, ki plačujejo letno članarino - to je neprecenljiva moralna podpora godbi, ki nam res veliko pomeni.

Vsako leto imamo veliko nastopov, nekateri so že kar tradicionalni. Naj omenimo samo največje:

Poleg naštetih samostojnih nastopov sodelujemo na prireditvah Občine Črnomelj in z drugimi društvi v občini, na različnih njihovih prireditvah (npr. Martinovanje, Jurjevanje v Črnomlju, gasilske parade, pustna povorka, regijska srečanja društev ipd.). Redno se udeležujemo tudi vsakoletnih srečanj in revij godb Dolenjske in Bele krajine. Občasno se, na posebej nam draga povabila, podamo tudi izven meja naše občine, po Sloveniji in tujini.

Posneli smo štiri zgoščenke. Naslov prve, ki je izšla januarja 2002, "Med brezami", je po istoimenski skladbi, ki je bila napisana posebej za našo godbo (venček belokranjskih narodnih pesmi). Drugo zgoščenko, z naslovom Belokranjci Belokranjcem, smo izdali marca 2004 in posvetili našemu mestu Črnomelj, naši Beli krajini in naši Sloveniji ob vstopu v Evropsko unijo. S tretjo zgoščensko, izdano avgusta 2007 in poimenovano Vrača se pomlad po istoimenski skladbi, smo se hoteli pokloniti slovenski popevki in slovenskim avtorjem. Četrto zgoščenko smo izdali januarja 2012 v koprodukciji z Mestno godbo Metlika. Zgoščenka je posnetek v živo skupnega koncerta obeh godb v Črnomlju in Metliki decembra 2011.

Poleg obeh zgoščenk, smo v novembru 2001, v sklopu obeležitve častitljivih 135 let obstoja naše godbe, izdali knjigo o zgodovini godbe, ki jo je napisal domačin, mag. Janez Kramarič, z naslovom "Godba nekdaj in danes".

Za godbenike in njihove družinske člane v drugi polovici meseca avgusta organiziramo piknik ob reki Kolpi. Zadnja leta pa vse pogosteje tudi kostanjev piknik v Stražnjem vrhu. Na pikniku zaigramo kakšno poskočno koračnico, se družimo, poveselimo, zabavamo tako in drugače, med seboj pomerimo v malem nogometu (stari : mladi), odbojki na mivki in različnih drugih družabnih igrah.

V okviru godbe se je skozi leta povsem neplanirano in spontano oblikovala sekcija, ki smo jo poimenovali "Zlata selekcija". To smo starejši (predvsem po stažu) godbeniki, ki se radi družimo, saj smo med seboj stkali trdna prijateljstva, imamo neizmerno radi glasbo in radi zaigramo na svoje instrumente. Večkrat v tej zasedbi zaigramo kakšno podoknico članom godbe, podpornim članom, našim zvestim simpatizerjem in pravzaprav vsakomur, ki si našega igranja na ta način zaželi.