Organi društva

KUD Godbo na pihala Črnomelj vodi predsednik Stanko Štefanič, kot njen zakoniti zastopnik. Pri njegovem delu mu pomagajo skoraj 20 letne izkušnje igranja pri črnomaljski godbi. Vendar pri svojem delu ni sam in pri delu mu pomaga dobro uigrana ekipa upravnega odbora. Predsednika in upravni odbor voli občni zbor vsaki dve leti, kot najvišji organ društva.

Za glasbeno plat naše zgodbe skrbi dirigent Iztok Štrucelj, ki je hkrati tudi umetniški vodja orkestra. Pri tem mu pomagajo arhivar in pa neformalni vodje sekcij.


Upravni odbor

Predsednik: Stanko Štefanič

Podpredsednik: Andrej Matkovič
Člani: Polona Godina, Marko Rožič, Edi Hutar, Brane Ivanovič, Kristjan Jesih, Tamara Pintarič, Borut Ravnikar

Godba mora po statutu imet tudi nadzorni organ, ki bdi nad delovanje godbe.

Nadzorni odbor: Marjan Jakša, Ana Štrucelj, Andreja Vrlinič