Vabilo na redni letni občni zbor KUD Godbe na pihala Črnomelj

Črnomelj
2. feb. 2014

V petek 7.2. po vaji bo spet pestro. Vaje bomo začeli ob sedmih, po zaključeni vaji pa bo na vrsti redni občni zbor na katerem bomo podali poročila o delu v letu 2013 in pa plane za naprej. Na zbor so vabljeni vsi člani godbe.